Feministiskt initiativ är en unik och ny svensk politisk kraft.

Feministiskt initiativ har under den gånga helgen haft rikskongress i Sundsvall där bland annat valplattformen inför det stundande EU-valet fastslagits. Några intensiva dagar har mynnat ut i ett lika intensivt och kärleksfullt program för ett mer humant EU där det medmänskliga ansvaret för att ge flyende människor en säker plats och där kampen mot den fördjupade rasismen och högernationalismen har en central plats.

”Alla feminister är inte vänsterradikala som F!” skriver Sofia Mirjamsdotter på ledarplats i lördagens NA (190209) inför kongressen. Självklart rymmer begreppet feminism eller feminist en mycket bredare skara människor än de som väljer att torgföra just den politiska agenda som vårt parti proklamerar. Men alla feminister förenas ändock i en radikal politisk strömning om utmanar en, i princip, global och mångtusenårig världsbild med mannen som maktcentrum och priviligierad hälft av mänskligheten. Denna utmaning är i sig radikal. Där är vi lika. Feministerna.

Som politiskt parti menar Mirjamsdotter att F! är längre till vänster än vänsterpartiet. Det stämmer avseende många frågor, framförallt avseende de som rör resursfördelning. Men vi är också mer liberala än partiet som bär just det namnet, med tillexempel individualiserad föräldraförsäkring eller mer landsbygdsvänliga än centerpartiet med en tydligare krav att vinster från lokal naturresursutvinning skall stanna lokalt. Vi är i många avseenden ett radikalt politiskt parti, men inte nödvändigtvis längs en höger-vänsterskala. Politik är mer komplext än så.

Vi är på samma gång Sveriges mest pragmatiska och verklighetsnära parti. Vi befinner oss inte i en klimatkris, utan i en pågående klimatkatastrof. I skenet av larmrapporter om allt ifrån skenande avsmältning av istäcken till global massutrotning av insekter, samt smärtsamt påtagliga värmeböljor även hos oss i Sverige är inte vår politik radikal. Den är förnuftig i en radikal tid. En utjämning av skenande klassklyftor är en nödvändig förutsättning för att undvika socialt kaos vid de monumentala förändringar av levnadssätt och självreflektion våra samhällsbyggen står inför. Införande av olika skatter och minskade subventioner till bemedlande samhällsgrupper är en väg till det mer jämställda samhälle som är starkare när klimatkatastrofens stora prövningar kommer.

Vi är ett parti med starka kopplingar till pacifismen – i en tid av upprustning. Vi är också i detta avseende radikala och livsnödvändigt annorlunda. F! är det enda parti vars våldsanalys faller rakt ned genom samhällsnivåerna från det internationella till det individuella. Våld är ett uttryck för makt och kontroll. Här finns en mångtusenårig föreställning om våldet som nödvändighet för samhällelig fortlevnad och bestånd som utmanas av F!. Vi är övertygade om motsatsen. I en långsiktig strävan att skapa en värld utan vapen är ett gott första steg att avstå själv. Och ett modigt steg.

F! är vänster. Men vi är mycket mer än så. Vi är gröna, frihetliga, radikala och alternativa. Och vi är nya. Feministiskt initiativ är unika genom att hävda kärleken som ett reellt verktyg för politisk förändring. Det har aldrig tidigare gjorts i Sverige. Så visst är vi feminister, tillsammans med många andra individer utanför vårt parti. Vi är annorlunda. Vi är rosa.

Styrelsen för feministiskt initiativ i Örebro län (F!T)

Malena Frööjd
William Grönlund
Lisa Liljegren
Fredrika Nordling
Helena Sunvisson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *