Rapport från F!-möte den 30 mars 2017

Underbart! Jag kan inte sluta att förundras och glädjas över det stora antalet människor som visar intresse för feminismen i Nora.  Idag var det 3 nya intresserade på mötet som vi hade på Kungsgatan 10 i Nora. Tre. Nya. Facebookgruppen innehåller knappt 20 intresserade personer. Kanske inte låter så mycket för några av er, men min tidigare erfarenhet av politik på kommunal nivå är detta ett glädjande och hårresande stort intresse. Nästan magiskt faktiskt!

Idag lärde vi som var där att känna varandra lite och vi diskuterade alla möjliga frågor från förlossningsvård och köer till sjukvården och snedfördelning av resurser till jämställdhetskampen i mellanöstern och hållbart husbyggande.

Vi pratade även mycket om hur vi ska gå vidare med vår fina F!-grupp. Enkelt skissat skulle man kunna sammanfatta diskussionen som sådan att vi nu vill komma igång med mer politisk diskussion om feministiskt initiativs politik på riksnivå och hur det skulle kunna ta sig uttryck här i Nora. Vi vill inledningsvis hålla diskussioner utan krav på att komma fram till något gemensamt, mer låta våra tankar växa med varandra. Parallellt med detta vill vi bygga upp antalet medlemmar och personer som är intresserade av F! i Nora.  Den kanske viktigaste slutsatsen är att vi behöver våga vara öppna  (så att man kan få känna sig delaktig utan att känna sig tvingad till medlemskap) och att vi vågar bjuda våra vänner både i verkligheten och i sociala medier att hänga med och lyssna eller prata feminism med oss. Mun till mun metoden bygger gräsrotsrörelser starka.

Nästa mötesdatum blev inte bestämt, men vi återkommer med det och lokal så snart det är bestämt.

Nu ska jag lägga mig och somna gott.

William

Rapport från mötet den 13 feb

Här får du en kort sammanställning av vad som hände på mötet igår (13 februari).

Vi var fyra närvarande. Många som hade tänkt komma fick förhinder. Men det blev intressanta diskussioner. Ingen av de som var på mötet var i dagsläget intresserade av att gå med i feministiskt initiativ (utom undertecknad givetvis J), men vi har blivit tillräckligt många med anmälningar via nätet för att bilda en grupp ändå. Mötet innehöll mycket diskussion om feministiska frågor och frågor om jämställdhet generellt. Den mest konkreta idén var att starta upp ett generellt feministiskt/jämställdhetsförespråkande nätverk i Nora som är partipolitiskt obundet. Vi pratade så om att eventuellt forma det som en öppen grupp på facebook med ett enkelt och tydligt ramverk som innehöll jämställdhet, antirasism, god ton och tolerans som riktlinjer för gruppen. Denna grupp skulle sedan kunna vara en opinionsbildande grupp, en grupp i vilken man delar idéer med varandra, tipsar om intressanta saker avseende jämställdhet o.s.v. Vi pratade också mycket om att försöka skapa en positiv grupp med en vilja att lyfta många goda nyheter. J Ett namn för en sådan grupp kom vi inte fram till och inte heller vem som skulle administrera/sköta den. Vad avser feministiskt initiativ.

Möte kring att starta en Noragrupp för Feministisk Initiativ

Jag har bokat sammanträdesrummet i Nora bibliotek måndagen den 13 februari klockan 18.30 för att försöka samla så många intresserade som möjligt. Min förhoppning är att vi dels kan samtala om hur vi lokalt kan vara en rörelse för något bättre, dels att de som vill formar en Noragrupp för feministiskt initiativ. Jag har kontaktat ganska många i Nora, som jag tror skulle kunna bidra till ett sådant möte.

Även om du själv inte känner dig redo att vara med i en fi-grupp så är du givetvis välkommen ändå! Vi kommer ju att prata om vad vi vill, visioner och vad ett feministiskt projekt för Nora kan vara, förhoppningsvis en skapande stund och ett insamlande av idéer att utgå från.

Känner du någon mer som kan var intresserad så får du gärna bjuda med vederbörande.

Här finns kontaktuppgifter