Debattartikel: Feministiskt initiativ gläds med alla barn i Nora

I vår kommun är papporna bäst i hela länet på att ta ut föräldraledighet. Att Noras pappor tar ut drygt trettio procent av föräldraförsäkringen leder till stora fördelar för papporna själva, deras partner, barnen och även samhället. Den tid av glädje, trötthet, slit, skratt och förvirring som det hemmavarande föräldraskapet innebär gör inte bara att en som vuxen växer utan framförallt växer sig banden till barnet starka. Inte så konstigt. Med mycket tid med alla sina vårdnadshavare får barnet en möjlighet att får fler trygga relationer till mycket viktiga vuxna. Det centrala värdet i utformningen av föräldraförsäkringen måste alltid vara barnets bästa.

Samtidigt som vi gläds åt framgångarna för Noras pappor, bör vi samtidigt minnas att de faktiskt inte kommer på en förstaplats vad gäller uttaget av föräldraförsäkringen. På förstaplatsen återfinner vi länets alla mammor och ”segermarginalen” är gigantisk. De mammor som tar ut minst i länet tar ändå ut nästan 70 procent, det vill säga 40 procent mer, än männen. Detta är ett mönster som går igen i hela Sverige, där kvinnorna 2015 tog ut 74 procent av föräldrapenningsdagarna. Under samma tid gör många män karriär, vilket ofta resulterar i högre inkomster. Det är en snedfördelning som inte kan få bestå.

Feministiskt initiativ vill att föräldraförsäkringen skall bli individuell, så att varje förälders tid med sitt barn under de första åren blir fredade. Barnen skall inte behöva gå miste om massor av värdefull tid med sina pappor, bara på grund av gamla könsbaserade beteendemönster. Detta tillsammans med bl.a. mer stöttning i form av service till banfamiljer, lägre arbetstid och en samlevnadslagstiftning som täcker alla samlevnadsformer vill feministiskt initiativ stärka det unga barnets rätt till en god uppväxt med bra band till sina mycket viktiga vuxna.

Vilka bra pappor vi har i Nora! Men hur kan det bli ännu bättre? Mycket av lagarna som styr jämställdhetens utveckling formas från Stockholm, men attityder skapas, med kraft, lokalt. Det arbetet vill feministiskt initiativ i Nora nu starta upp på allvar. Vi måste hitta de vägar och verktyg som leder till att pappor i Nora tar ut ännu mycket mer av föräldraledigheten. Hör av er. Prata med varandra. Driv på. Kom med förslag. Tillsammans kan vi åstadkomma förändring. För barnens skull!

William Grönlund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *