Möte F!

Den 10 oktober var det återigen dags! Feministikst nitiativ i Nora träffades för att samtala kring centrala frågor och viktiga visioner inför nästa års val och vårt fortsatta arbete. Vi var ganska få, men med helt nya deltagare och med mycket intressant att diskutera kring.

Som gäst hade vi Pamela Ingridsdotter Reynold som kom att tala om hennes erfarenheter från styrelseuppdrag inom mycket framgångsrika IT-konsultföretag, en oerhört mansdominerad miljö, hennes liv och utveckling som feminist, samt en sprakande återgivning av hennes slutsatser efter tre års studier av patriarkal historia och genusvetenskap.

Vi samtalade om mycket under kvällen. Om kvotering och jordbrukssamhälle, om organisering av familjen och dess struktur och kvinnor som förstärker en patriarkal världsordning, om den feministiska agendan i riket och frånvaron av densamma i Nora.

Vi fick spännande tips på personer att kontakta och förslag på hur vi kan bygga vidare vår verksamhet. Diskussionen flödade och det uppstod så många tankar att det är svårt att återge i korthet i ett brev som detta. Men jag uppmanar alla att komma nästa gång vi träffas – det är innerligt givande!

Nästa gång vi träffas blir den 14 november, klockan 19-21 i biblioteket. Då skall vi prata om sociala frågor. Vem som bli moderator och sakkunnig återkommer jag om.

Vi ses då!

/William

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *