Feministiskt Initiativ Noras årsmöte

Hej F!-medlemmar!

Dagen för Feministiskt Initiativ Noras årsmöte är torsdag 18 februari kl. 18.00.

Var? Digitalt via mötesappen Zoom. Kontakta Malena Frööjd för inlogg. malenafroojd@gmail.com

När? Torsdag 18 februari kl. 18.00

Hur? Vi sitter ned och beslutar om styrelse för kommande år, berättar om det arbete vi har gjort under året och pratar om framtiden.

Välkommen! ❤

Nu på fredag (2/10), klockan 16.30 kommer Gudrun Schyman till Örebro för att samtala om nya tankar avseende partiet, politiken och klimatet. Det sker på Reiduns café (Järntorgsgatan 9) och är bara öppet för sympatisörer till F!. Jag vet att detta evenemang tillkommit med mycket kort varsel. Jag vet att det kan vara svårt att planera in en fredag eftermiddag. Men. Jag har ”tjuvlyssnat” lite på de resonemang som Gudrun kommer att bjuda på. Det är några av de mest intressanta och vågade politiska idéer jag någonsin har fått ta del av under min aktiva tid. Så – även om det är kort om tid och svårt att få till – försök komma! 
Det här är en diskussion vi alla behöver vara en del av. 
F! bjuder på kaffe och tilltugg.  
Reiduns är en begränsad lokal. Vill ni ha helt Coronasäkert deltagande på distans via zoom – kontakta Malena Frööjd på telefon 070-2127571

Med vänliga hälsningar
William Grönlund
Ledamot F! Nora

?Nu är årsmötet för F! Nora klart!?

Vi träffades på biblioteket med kaffe, bulle, goda samtal och spännande ideer.

Nu har vi en ny spännande verksamhetsplan och mycket roligt arbete framför oss! 

Den nya styrelsen är Malena Frööjd (ordf), Sofia Flodman (kassör) och William Grönlund (ledamot). 

Är du intresserad av vad som händer härnäst? Hör av dig! 

0730261400

?Styrelsen F! Nora

Pensionen i Fokus

Välkommen på en kväll med pensionen i fokus! Farida Al-Abani, partiledare för feministiskt initiativ i Sverige kommer och samtalar. 

Lördagen 15 februari, kl 18:00. Nora bibliotek.

Välkommen!?

Nu har feministiskt initiativ i Nora deltagit i den första dagen på den nationella kommunträffen i Göteborg. Många intressanta möten och samtal. Föreläsningen om ojämlikhet inom vården var i lika stycken klargörande och förfärande. Vi har mycket arbete att göra!

Feministiskt initiativ är en unik och ny svensk politisk kraft.

Feministiskt initiativ har under den gånga helgen haft rikskongress i Sundsvall där bland annat valplattformen inför det stundande EU-valet fastslagits. Några intensiva dagar har mynnat ut i ett lika intensivt och kärleksfullt program för ett mer humant EU där det medmänskliga ansvaret för att ge flyende människor en säker plats och där kampen mot den fördjupade rasismen och högernationalismen har en central plats.

”Alla feminister är inte vänsterradikala som F!” skriver Sofia Mirjamsdotter på ledarplats i lördagens NA (190209) inför kongressen. Självklart rymmer begreppet feminism eller feminist en mycket bredare skara människor än de som väljer att torgföra just den politiska agenda som vårt parti proklamerar. Men alla feminister förenas ändock i en radikal politisk strömning om utmanar en, i princip, global och mångtusenårig världsbild med mannen som maktcentrum och priviligierad hälft av mänskligheten. Denna utmaning är i sig radikal. Där är vi lika. Feministerna.

Som politiskt parti menar Mirjamsdotter att F! är längre till vänster än vänsterpartiet. Det stämmer avseende många frågor, framförallt avseende de som rör resursfördelning. Men vi är också mer liberala än partiet som bär just det namnet, med tillexempel individualiserad föräldraförsäkring eller mer landsbygdsvänliga än centerpartiet med en tydligare krav att vinster från lokal naturresursutvinning skall stanna lokalt. Vi är i många avseenden ett radikalt politiskt parti, men inte nödvändigtvis längs en höger-vänsterskala. Politik är mer komplext än så.

Vi är på samma gång Sveriges mest pragmatiska och verklighetsnära parti. Vi befinner oss inte i en klimatkris, utan i en pågående klimatkatastrof. I skenet av larmrapporter om allt ifrån skenande avsmältning av istäcken till global massutrotning av insekter, samt smärtsamt påtagliga värmeböljor även hos oss i Sverige är inte vår politik radikal. Den är förnuftig i en radikal tid. En utjämning av skenande klassklyftor är en nödvändig förutsättning för att undvika socialt kaos vid de monumentala förändringar av levnadssätt och självreflektion våra samhällsbyggen står inför. Införande av olika skatter och minskade subventioner till bemedlande samhällsgrupper är en väg till det mer jämställda samhälle som är starkare när klimatkatastrofens stora prövningar kommer.

Vi är ett parti med starka kopplingar till pacifismen – i en tid av upprustning. Vi är också i detta avseende radikala och livsnödvändigt annorlunda. F! är det enda parti vars våldsanalys faller rakt ned genom samhällsnivåerna från det internationella till det individuella. Våld är ett uttryck för makt och kontroll. Här finns en mångtusenårig föreställning om våldet som nödvändighet för samhällelig fortlevnad och bestånd som utmanas av F!. Vi är övertygade om motsatsen. I en långsiktig strävan att skapa en värld utan vapen är ett gott första steg att avstå själv. Och ett modigt steg.

F! är vänster. Men vi är mycket mer än så. Vi är gröna, frihetliga, radikala och alternativa. Och vi är nya. Feministiskt initiativ är unika genom att hävda kärleken som ett reellt verktyg för politisk förändring. Det har aldrig tidigare gjorts i Sverige. Så visst är vi feminister, tillsammans med många andra individer utanför vårt parti. Vi är annorlunda. Vi är rosa.

Styrelsen för feministiskt initiativ i Örebro län (F!T)

Malena Frööjd
William Grönlund
Lisa Liljegren
Fredrika Nordling
Helena Sunvisson