Vi närmar oss valet!

Igår, den 1 mars samlades vi i Chokladskolans lokaler för att diskutera lokala frågor och vad vi vill lyfta för frågor inför det kommande valet. Det blev en intressant kväll med samtal om decentralisering, kvinnohus i kommunal regi, satsning på verklig omställning, Järnboåsandan och mycket mycket mer!
Vi tittade också på F! nya valfilm och gladde oss åt att tillhöra ett normbrytande parti som vågar göra annorlunda och nytt!!
Vi konstaterade också att vi befinner oss i en tid då F! behövs mer än någonsin tidigare. Då snart sagt varje etablerat parti valt att följa med i dragvinden efter den snabba främlingsovänliga och högerextrema inmarschen i Sverige.
Nu är det snart val. Dags att i retorik och handling visa på alternativet. Visa hur en med kärleken inte bara kan förändra innehållet i politiken utan också hur vi tar hand om varandra. Människor emellan.
Nästa träff är föreningens årsmöte. Vi har ännu ingen valberedning – så vill ni engagera er mer aktivt nästa år och hjälpa till att ge föreningen mer stadga och struktur – så hör gärna av er!

Vi ses klockan 18.00 tisdagen den 20 mars på Nora bibliotek!

Kramar från
Styrelsen i feministiskt initiativ i Nora!

Möte F!

Den 10 oktober var det återigen dags! Feministikst nitiativ i Nora träffades för att samtala kring centrala frågor och viktiga visioner inför nästa års val och vårt fortsatta arbete. Vi var ganska få, men med helt nya deltagare och med mycket intressant att diskutera kring.

Som gäst hade vi Pamela Ingridsdotter Reynold som kom att tala om hennes erfarenheter från styrelseuppdrag inom mycket framgångsrika IT-konsultföretag, en oerhört mansdominerad miljö, hennes liv och utveckling som feminist, samt en sprakande återgivning av hennes slutsatser efter tre års studier av patriarkal historia och genusvetenskap.

Vi samtalade om mycket under kvällen. Om kvotering och jordbrukssamhälle, om organisering av familjen och dess struktur och kvinnor som förstärker en patriarkal världsordning, om den feministiska agendan i riket och frånvaron av densamma i Nora.

Vi fick spännande tips på personer att kontakta och förslag på hur vi kan bygga vidare vår verksamhet. Diskussionen flödade och det uppstod så många tankar att det är svårt att återge i korthet i ett brev som detta. Men jag uppmanar alla att komma nästa gång vi träffas – det är innerligt givande!

Nästa gång vi träffas blir den 14 november, klockan 19-21 i biblioteket. Då skall vi prata om sociala frågor. Vem som bli moderator och sakkunnig återkommer jag om.

Vi ses då!

/William

Rapport mötet den 22 augusti

Nu har vi haft möte. Det blev många intressanta diskussioner och praktiska beslut.

Följande är bestämt:
1. Möten under hösten. Dit ALLA är VÄLKOMNA!!
Tisd 5/9 Samhällsbyggnad, Vätternvatten
Tisd 10/10 En bred feministisk diskussion, FI’s partiprogram
Tisd 14/11 Social/omsorgsfrågor
Tisd 5/12 Barn och utbildning
Det kommer att vara på biblioteket klockan 19-21.

2. Ingrid Kallrén valdes till medlemsansvarig.

3. Styrelsen beslutade att skicka en förfrågan till riksorganisationen om deltagande vid 1 maj 2018.

4. William får till uppgift att inventera vilka olika funktioner aktiva medlemmar i F! Nora har.

Detta blev en kort sammanfattning. Bättre det än ingen 🙂
Hoppas vi ses på FB och på biblioteket den 5 september:)

Kram
William

Debattartikel: Feministiskt initiativ gläds med alla barn i Nora

I vår kommun är papporna bäst i hela länet på att ta ut föräldraledighet. Att Noras pappor tar ut drygt trettio procent av föräldraförsäkringen leder till stora fördelar för papporna själva, deras partner, barnen och även samhället. Den tid av glädje, trötthet, slit, skratt och förvirring som det hemmavarande föräldraskapet innebär gör inte bara att en som vuxen växer utan framförallt växer sig banden till barnet starka. Inte så konstigt. Med mycket tid med alla sina vårdnadshavare får barnet en möjlighet att får fler trygga relationer till mycket viktiga vuxna. Det centrala värdet i utformningen av föräldraförsäkringen måste alltid vara barnets bästa.

Samtidigt som vi gläds åt framgångarna för Noras pappor, bör vi samtidigt minnas att de faktiskt inte kommer på en förstaplats vad gäller uttaget av föräldraförsäkringen. På förstaplatsen återfinner vi länets alla mammor och ”segermarginalen” är gigantisk. De mammor som tar ut minst i länet tar ändå ut nästan 70 procent, det vill säga 40 procent mer, än männen. Detta är ett mönster som går igen i hela Sverige, där kvinnorna 2015 tog ut 74 procent av föräldrapenningsdagarna. Under samma tid gör många män karriär, vilket ofta resulterar i högre inkomster. Det är en snedfördelning som inte kan få bestå.

Feministiskt initiativ vill att föräldraförsäkringen skall bli individuell, så att varje förälders tid med sitt barn under de första åren blir fredade. Barnen skall inte behöva gå miste om massor av värdefull tid med sina pappor, bara på grund av gamla könsbaserade beteendemönster. Detta tillsammans med bl.a. mer stöttning i form av service till banfamiljer, lägre arbetstid och en samlevnadslagstiftning som täcker alla samlevnadsformer vill feministiskt initiativ stärka det unga barnets rätt till en god uppväxt med bra band till sina mycket viktiga vuxna.

Vilka bra pappor vi har i Nora! Men hur kan det bli ännu bättre? Mycket av lagarna som styr jämställdhetens utveckling formas från Stockholm, men attityder skapas, med kraft, lokalt. Det arbetet vill feministiskt initiativ i Nora nu starta upp på allvar. Vi måste hitta de vägar och verktyg som leder till att pappor i Nora tar ut ännu mycket mer av föräldraledigheten. Hör av er. Prata med varandra. Driv på. Kom med förslag. Tillsammans kan vi åstadkomma förändring. För barnens skull!

William Grönlund

Manlig majoritet på medlemsmöte!

Igår (11/4) hade vi ett möte på Hjernet i Nora och jag kan inte värja mig från känslan att vi är på väg att skapa något mycket nytt och mycket spännande i Nora. Och varför skulle jag vilja värja mig från en sådan känsla?

Under de veckor som gått sedan jag tog initiativet till feministiskt initiativ i Nora är det så många som visar intresse. Jag kan räkna in mer än tio olika personer som kommit på mötena, samt nästan lika många som visat intresse men haft förhinder. De gånger jag stannat och pratat med människor i affären, parkeringen eller i någon kö har varit förvånande ofta. Det är jättemånga intresserade – på väldigt kort tid. När jag tog initiativet för några veckor sedan var det tre medlemmar i hela kommunen. Många har uppenbarligen väntat på ett feministiskt initiativ i Nora!

Glädjande är också att både mån och kvinnor kommer och förstår att vi inte driver en fråga för en minoritet, utan en majoritet – nämligen för människor. På mötet igår kväll där det var tre män och två kvinnor närvarande. Vi åt popcorn och mariekex, till det drack vi pulverkaffe. Både skönt och trevligt. Sedan pratade vi mycket också förstås. Många intressanta tankar och idéer hann avhandlas kring ordet ”Jämställdhet”. Vi pratade om förhållningssättet gentemot hedersförtryck och våld, om separata badtider för kvinnor, om medias sätt att bevaka verkligheten och deras urval, om skatteflyktingar och ”vanliga” flyktingar, om det biologiskt kvinnliga och manliga och om genus, om lönesättning för män och kvinnor på samma arbetsplats, om arbetssituationen inom hemtjänsten och om att alla är vinnare i jämställdhetsprojektet!

Vi beslutade om att direkt efter påsk publicera en debattartikel och affischera kring F! syn på föräldraförsäkringen och hur vi kan uppnå jämställd uttag av dagarna med barnen. Vi pratade om nödvändigheten att dela upp arbetet mellan medlemmarna så att vi alla får en hanterbar uppgift, samtidigt som vi måste vara en tillåtande grupp där det alltid är okej om en inte hunnit med eller orkat göra det en tänkt. Vi pratade dessutom om vikten av bilder och filmer av oss och våra frågor i sociala medier. Därför kommer jag snart att gå ut med en fråga till alla som visat intresse ör F! i Nora, huruvida en vill vara med på hemsidan med bild och namn. Ju fler som associeras till F! i kommunen, desto fler personliga kopplingar finns det oss. Vi tror att det är ett bra sätt för människor att närma sig oss. Det känns tryggare om någon man känner redan är med, förstås.Mötet fortsatte sedan att diskutera praktiska frågor för Feminististkt initiativ i Nora. Praktiska och superhäftiga! Vi har nämligen satt datum för bildandet av en F! förening. Det kommer att ske den 29 maj. Vill du vara med där så se till att betala medlemskap så fort du bara kan, eftersom det bara är medlemmar som kan delta på just det mötet. Men vi kan inte vänta så länge med att träffas. Vi vill prata mer, tänka mer och äta mer popcorn. Därför har vi också satt ett nästa datum för samtal till den 25 april på Hjernet. Då är alla välkomna – även ni som inte är medlemmar!

Det händer så mycket. Det är kul. Vi är bra tillsammans!

Sköt om er.

/William

Rapport från F!-möte den 30 mars 2017

Underbart! Jag kan inte sluta att förundras och glädjas över det stora antalet människor som visar intresse för feminismen i Nora.  Idag var det 3 nya intresserade på mötet som vi hade på Kungsgatan 10 i Nora. Tre. Nya. Facebookgruppen innehåller knappt 20 intresserade personer. Kanske inte låter så mycket för några av er, men min tidigare erfarenhet av politik på kommunal nivå är detta ett glädjande och hårresande stort intresse. Nästan magiskt faktiskt!

Idag lärde vi som var där att känna varandra lite och vi diskuterade alla möjliga frågor från förlossningsvård och köer till sjukvården och snedfördelning av resurser till jämställdhetskampen i mellanöstern och hållbart husbyggande.

Vi pratade även mycket om hur vi ska gå vidare med vår fina F!-grupp. Enkelt skissat skulle man kunna sammanfatta diskussionen som sådan att vi nu vill komma igång med mer politisk diskussion om feministiskt initiativs politik på riksnivå och hur det skulle kunna ta sig uttryck här i Nora. Vi vill inledningsvis hålla diskussioner utan krav på att komma fram till något gemensamt, mer låta våra tankar växa med varandra. Parallellt med detta vill vi bygga upp antalet medlemmar och personer som är intresserade av F! i Nora.  Den kanske viktigaste slutsatsen är att vi behöver våga vara öppna  (så att man kan få känna sig delaktig utan att känna sig tvingad till medlemskap) och att vi vågar bjuda våra vänner både i verkligheten och i sociala medier att hänga med och lyssna eller prata feminism med oss. Mun till mun metoden bygger gräsrotsrörelser starka.

Nästa mötesdatum blev inte bestämt, men vi återkommer med det och lokal så snart det är bestämt.

Nu ska jag lägga mig och somna gott.

William

Rapport från mötet den 13 feb

Här får du en kort sammanställning av vad som hände på mötet igår (13 februari).

Vi var fyra närvarande. Många som hade tänkt komma fick förhinder. Men det blev intressanta diskussioner. Ingen av de som var på mötet var i dagsläget intresserade av att gå med i feministiskt initiativ (utom undertecknad givetvis J), men vi har blivit tillräckligt många med anmälningar via nätet för att bilda en grupp ändå. Mötet innehöll mycket diskussion om feministiska frågor och frågor om jämställdhet generellt. Den mest konkreta idén var att starta upp ett generellt feministiskt/jämställdhetsförespråkande nätverk i Nora som är partipolitiskt obundet. Vi pratade så om att eventuellt forma det som en öppen grupp på facebook med ett enkelt och tydligt ramverk som innehöll jämställdhet, antirasism, god ton och tolerans som riktlinjer för gruppen. Denna grupp skulle sedan kunna vara en opinionsbildande grupp, en grupp i vilken man delar idéer med varandra, tipsar om intressanta saker avseende jämställdhet o.s.v. Vi pratade också mycket om att försöka skapa en positiv grupp med en vilja att lyfta många goda nyheter. J Ett namn för en sådan grupp kom vi inte fram till och inte heller vem som skulle administrera/sköta den. Vad avser feministiskt initiativ.

Möte kring att starta en Noragrupp för Feministisk Initiativ

Jag har bokat sammanträdesrummet i Nora bibliotek måndagen den 13 februari klockan 18.30 för att försöka samla så många intresserade som möjligt. Min förhoppning är att vi dels kan samtala om hur vi lokalt kan vara en rörelse för något bättre, dels att de som vill formar en Noragrupp för feministiskt initiativ. Jag har kontaktat ganska många i Nora, som jag tror skulle kunna bidra till ett sådant möte.

Även om du själv inte känner dig redo att vara med i en fi-grupp så är du givetvis välkommen ändå! Vi kommer ju att prata om vad vi vill, visioner och vad ett feministiskt projekt för Nora kan vara, förhoppningsvis en skapande stund och ett insamlande av idéer att utgå från.

Känner du någon mer som kan var intresserad så får du gärna bjuda med vederbörande.

Här finns kontaktuppgifter